Turniej

Z WanderPedia

Turniej to okazja do pokazania się w świecie Idarionis i do sprawdzenia własnych umiejętności. Swoich sił warto próbować w takiej walce gdyż w grę nie tylko wygrana pieniężna ale i sława! Turnieje są organizowane rzadko, gdyż jest to nie lada wydatek.

Spis treści

Tworzenie turnieju

Organizatorem turnieju może być każdy bohater. Warunkiem jest posiadanie odpowiedniej ilości orderów. By zorganizować turniej należy udać się do Ratusza. Tam każdy chętny zostanie poinformowany o kosztach i warunkach takiej imprezy. Organizator turnieju musi robić to z rozwagą, gdyż w razie popełnienia błędu - przykładowo przy wyborze przedziałów levelowych - nie będzie mógł ich później poprawić.

  • Sponsorzy turniejów zdobywają sławę. Tym większą im większy był turniej.

Zapisy

  • To pierwszy etap Turnieju

Zapisy trwają tak długo jak przy organizowaniu Turnieju zostało to określone. Zazwyczaj jest to powyżej 7 dni, chociaż nie jest to regułą. Zapisać się na turniej może każdy, kto spełnia warunki ustalone przez organizatora - znajdzie swoją kategorię poziomową oraz uiści odpowiednią oplatę. Zazwyczaj przewidzianych jest kilka przedziałów (grup) poziomowych. Rzadko kiedy postać z poziomem mniejszym niż 15 będzie mogła uczestniczyć w turnieju.

Przebieg

Turniej zaczyna się natychmiast po zakończeniu zapisów i będzie trwał przez 3 kolejne dni (3*96 = 288klepsydr)

  • to są 3 kolejne etapy (2,3 i 4) Turnieju - pierwszy, drugi i trzeci dzień rozgrywek.

W trakcie tych najważniejszych 3 etapów wszyscy uczestnicy ze swojej kategorii będą mogli wspólnie walczyć, a tym samym zdobywać lub tracić punkty. Ot kilka zasad, które obowiązują na każdym turnieju:

- W ciągu każdego dnia turniejowego można zaatakować każdego przeciwnika ze swojej kategorii tylko jeden raz (3x w ciągu całego turnieju).

- Nie trzeba atakować każdego uczestnika turnieju.

- Jeśli w danym dniu kogoś nie zaatakujemy, to ta możliwość przepada.

- By zaatakować kogoś musisz być w mieście w którym jest organizowany turniej.

- Jeśli nie będziesz w mieście w którym organizowany jest turniej, a ktoś cię zaatakuje, to walka zostanie potraktowana tak jakbyś ją przegrał. To samo dzieje się w druga stronę, gdy ty atakujesz osobę nieobecną.

- Atakowanie na turnieju nie zabiera energii i nie ma nic wspólnego z atakowaniem na arenie. Obie te akcje są traktowane osobno.

- Każdy uczestnik turnieju, zobowiązany jest uzbroić się na czas turnieju, zgodnie do obranej przez siebie taktyki walki. Jeżeli tego nie zrobi to atakujący go uczestnik turnieju, wygrywa walkę automatycznie.

- Spanie nie ma wpływu na przebieg walk.

Punktacja

Za każdą walkę otrzymuje się lub też traci punkty turniejowe - to od nich zależy nasza pozycja w turniejowym rankingu. Tak się przedstawia sposób punktowania walk:

- Za każdą walkę rozpoczętą przez nas i wygraną otrzymujemy 1 punkt.

- Za każdą walkę rozpoczętą przez nas i przegraną tracimy 0.25 punktu.

- Osoba broniąca się zyska 0.01 punktu jeśli zdoła wygrać pojedynek.

Zakończenie

czyli podsumowanie trzech ekscytujących dni zażartych walk o miejsce na podium. Czas na podział złota uzbieranego przy zapisach! Pula pieniężna, która zostanie rozdana miedzy wygranych, zależy od kosztów zapisu na turniej w danej kategorii i ilości zapisanych osób (pula = ilość_uczestników * wysokość_wpisowego).

  • to ostatni piaty etap turnieju

Na podium staje aż 20 najlepszych osób z każdej kategorii i te osoby otrzymują proporcjonalnie do swoich osiągnięć pieniądze (wartość po lewej) oraz sławę (wartość po prawej) Ponadto każde 5 najlepszych osób z konkretnych profesji (wojownicy, łucznicy, magowie) w ramach swojej kategorii poziomowej otrzymują dodatkowe nagrody pieniężne oraz sławę proporcjonalnie do swoich osiągnięć.

osobiste