Juki

Z WanderPedia

Juki to worek podróżny do przewieszania po obu stronach siodła przy koniu. Służą one do przechowywania lub transportu innych przedmiotów za pomocą konia jucznego. Przedmiot posiada 3 istotne parametry: waga, pojemność oraz wartość. Te 3 parametry ściśle zależą od jakości juków oraz tego z czego są zrobione oraz przez kogo. Juki lepszej jakości są lżejsze, mają większą pojemność i naturalnie są droższe.


Cechy juk

  • Koń może mieć założone tylko 1 juki w danym momencie
  • Konia jucznego nie można dosiadać
  • Juki zakłada się na konia jucznego. Jeżeli pojemność juk jest większa od tego co koń może udźwignąć, pojemność ich jest redukowana do tego co koń może udźwignąć minus waga juk.

Przykład: Koń ma udźwig 700, juki ważą 50.

Juki mają pojemność 1000 ; 700 - 50 = 650 ; 650<1000 zatem pojemność juk to 650

Jeżeli maja pojemność 680 ; 700 - 50 = 650 ; 650<680 zatem pojemność juk to 650

Jeżeli mają pojemność 600 ; 700 - 50 = 650 ; 650>600 zatem pojemność juk to 600


  • Można posiadać wiele koni jucznych, każde założone juki powiększają sumę pojemności juków jakie postać ma do dyspozycji.

Przykład: Postać posiada 2 konie juczne. Jeden z nich ma założone juki dające 500 pojemności, drugi dające 400 pojemności. Zatem postać ma do dyspozycji 500 + 400=900 pojemności, czyli w jukach może znajdować się ekwipunek o łącznej wadze 900.


  • Juki można ściągnąć z konia tylko wtedy kiedy nic w nich nie ma. Jednak jeżeli postać posiada więcej koni jucznych z założonymi jukami wtedy można ściągnąć juki jeśli pojemność pozostałych juków jest większa od wagi przedmiotów w jukach.

Przykład: Postać posiada 2 konie juczne. Jeden z nich ma założone juki dające 500 pojemności, drugi dające 400 pojemności. Postać ma do dyspozycji 900 pojemności.

Jeżeli sprzęt w jukach waży 600, to nie można ściągnąć żadnych juków bo 600>500 i 600>400.

Jeżeli sprzęt waży 450, to można ściągnąć juki "400" bo jeśli ściąga się juki "400" to "500" pozostaje i: 450<500. Ale juków "500" nie można ściągnąć bo sprzęt, który zostanie jest większy niż pojemność pozostałych juków "400": 450>400.

Jeżeli sprzęt waży 350, to można ściągnąć juki "400" lub "500", bo zarówno 350<400 jak i 350<500.


  • Juki mogą zmniejszać kondycję konia, a co za tym idzie spowolnić postać przez co wolniej się będzie przemieszczać pomiędzy miastami/gildiami. Juki spowalniają (obniżają kondycję) wtedy kiedy jest w nich ekwipunek o łącznej wadze przekraczającej 50% udźwigu konia (waga juków nie jest brana pod uwagę). Redukcja kondycji wynosi maksymalnie 50% wartości bazowej kondycji konia i jest to w wypadku kiedy koń dźwiga tyle ile maksymalnie może udźwignąć.

Przykład: Kondycja konia 900. Udźwig konia to 800. Koń ma założone juki o pojemności 600 i wadze 50. Zatem dostępna pojemność juk to 600. 50% udźwigu konia to 800*0.5 = 400.

Jeżeli ekwipunek w jukach waży 300 to 300<400 zatem kondycja konia nie będzie zredukowana.

Jeżeli ekwipunek w jukach waży 450 to 450>400 zatem kondycja konia będzie niższa. W tym konkretnym przypadku kondycja zostanie zmniejszona z 900 na 801.

Jeżeli ekwipunek w jukach waży 600 to 600>400 zatem kondycja konia będzie niższa. W tym konkretnym przypadku kondycja zostanie zmniejszona z 900 na 603.

Gdyby koń miał założone juki 1000 o wadze 50, to miałby pojemność: 800-50 = 750. I gdyby ekwipunek w jukach ważył dokładnie 750 to: 750>400, więc kondycja jest zmniejszona i w tym wypadku zostanie zredukowana z 900 do 486.


  • Sprzęt w wielu jukach jest rozkładany równomiernie, jeśli postać ma więcej koni z jukami to przy sprawdzaniu redukcji kondycji spowodowanej przeciążeniem brana pod uwagę jest suma pojemności juków oraz suma maksymalnego udźwigu wszystkich koni z jukami, a nie każdego konia indywidualnie.
osobiste