Jednostki

Z WanderPedia

Spis treści

Jednostka monetarna

Najpopularniejsze monety pochodzą z Kathanorn. Z powodzeniem można nimi płacić w krainach dawnej Landarii i Tersanii. Waluta Kathanorska zdobyła uznanie nawet wśród krasoludów i pośród elfów. Dzieli sie na 3 rodzaje: miedziaki, srebrnik oraz złocisze.

Jednostki czasu

Główną miarą czasu jest jedna klepsydra.

Jednostki rachuby

1. Tuzin = 12 sztuk

2. Mendel = 16 sztuk

3. Sztyga = 20 sztuk

4. Izba = 40 sztuk

5. Kopa = 60 sztuk

6. Wielka setka = dziesięć tuzinów = 120

7. Gros = tuzin tuzinów = 144

8. Wielki tysiąc = dziesięć grosów = 1440

9. Wielki gros = tuzin grosów = 1728

Jednostki długości

1. Cal - jednostka odpowiadająca szerokości dużego palca ręki 1 cal = 24mm

2. Piędź - największa rozwartość miedzy końcami palców wielkiego i małego 1 piędź = 10 cali = 240mm

3. Linia - miara odpowiadającą szerokości 1 ziarna owsa 1 Linia = 2,88 mm

4. Kciuk - miara równa szerokości 8 ziaren jęczmienia (lub szerokości kciuka) 1 Kciuk = 10 linii = 28,8mm

5. Stopa - szerokość skiby ziemi, odległość miedzy rzędami ziemniaków 1 stopa = 10 kciuków = 100 Linii = 288mm

6. Łokieć - odległość od końca średniego palca do pachy 1 łokieć = 2 stopy = 20 kciuków = 200 linii = 576mm

7. Sążeń - największa szerokość rozkrzyżowanych poziomo ramion 1 sążeń = 3 łokcie = 6 stóp = 60 kciuków = 600 linii = 1 728mm

8. Pręt - laska do mierzenia długości. 1 pręt = 5 sążni = 7,5 łokcia = 15 stóp = 150 kciuków = 1 500 linii = 4 320mm

9. Wiorsta - zasięg donośności głosu ludzkiego Wiorsta = 246 prętów = 1 230 sążni = 1,062 km

10. Staja - odległość w podróży pomiędzy jednym popasem (odpoczynkiem), a kolejnym. 1 Staja = 10 Wiorst = 2460 prętów = 10,62km

Jednostki powierzchni

1. Zagon - najmniejszy kawałek pola wart pracy 1 zagon = 0,14ha

2. Morga - wielkość pola zaoranego lub skoszonego przez jednego człowieka od rana do południa 1 morga = 4 zagony = 0,56ha

3. Powłócz - typowe małe gospodarstwo w Kathanorn 1 powłócz = 15 morg = 60 zagonów = 8,4ha

4. Włóka - większa jednostka miary ziemi uprawnej 1 włóka = 2 powłócze = 30 morg = 120 zagonów = 16,8ha

5. Łan - najwieksza jednostka miary ziemi uprawnej 1 łan = 3 włóki = 6 powłócz = 90 mórg = 360 zagonów = 50,4ha

Jednostki pojemności płynów

1. Kwaterka - pojemność kielicha do wina 1 kwaterka = 0,2356 litra

2. Kwarta - pojemność kufla na piwo 1 kwarta = 4 kwaterki = 0,9422 litra

3. Półgarniec - pojemność typowego bukłaku podróżnego 1 półgarniec = 2 kwarty = 8 kwaterek = 1,88445 litra

4. Garniec - od garści zagarniającej do garnka sypane zboża lub zlewane płyny 1 garniec = 4 kwarty = 16 kwaterek = 3,7689 litra

5. Konew - ilość krasnoludzkiego piwa jaką może jednego wieczoru wypić zdrowy krasnolud (Nazwa pochodzi od Konewa - legendarnego krasnoludzkiego piwosza) 1 konew = 5 garncy = 20 kwart = 80 kwaterek = 18,845 litra

6. Achtel to ósma część beczki 1 achtel = 9 garncy = 36 kwarty = 144 kwaterek = 33,92 litra

7. Antał to ćwierć beczki 1 antał = 18 garncy = 72 kwarty = 288 kwaterek = 67,84 litra

8. Półbeczka - miara do handlu z karczmarzami 1 półbeczka = 36 garncy = 144 kwarty = 576 kwaterek = 135,68 litra

9. Beczka - miara do handlu z karczmarzami 1 beczka = 72 garnce = 288 kwarty = 1152 kwaterki = 271,36

Jednostki pojemności ciał sypkich

1. Kwaterka - najmniejsza miara dla ciał sypanych 1 kwaterka = 0,2356 litra

2. Kwarta - miara targowa, używana w handlu ulicznym 1 kwarta = 4 kwaterki = 0,9422 litra

3. Garniec - od garści zagarniającej do garnka sypane zboża lub zlewane płyny 1 garniec = 4 kwarty = 16 kwaterek = 3,7689 litra

4. Miarka - duża miara targowa, używana w handlu ulicznym 1 miarka = 4 garnce = 16 kwart = 64 kwaterek = 15,07 litra

5. Półkorzec - mniejsza miara, wykonana z nieokorowanej kłody świerkowej 1 półkorzec = 4 miarki = 16 garncy = 64 kwarty = 256 kwaterek = 60,3 litra

6. Korzec - duża miara, wykonana z nieokorowanej kłody świerkowej 1 korzec = 2 półkorce = 8 miarek = 32 garnce = 128 kwart = 512 kwaterek = 120,6 litra

7. Łaszt - duża jednostka do handlu między miastami 1 łaszt = 30 korców = 60 półkorców = 240 miarek = 960 garncy = 3840 kwart = 15 360 kwaterek = 3618 litrów

Jednostki masy

1. Łut - jednostka kamieni szlachetnych 1 łut = 12,66 g

2. Grzywna - najmniejsza jednostka targowa 1 grzywna = 16 łutów = 0,2026 kg

3. Funt kowdzki - to waga niewielkiej wzorcowej sztabki złota będącej na wyposażeniu każdego inspektora targowego 1 funt = 2 grzywny = 32 łuty = 0,4052 kg

4. Kamień - mniejsza jednostka dla handlu 1 kamień = 32 funty = 64 grzywny = 1024 łutów = 12,967 kg

5. Cetnar - typowa jednostka w rozliczeniach handlowych 1 cetnar = 5 kamieni = 160 funtów = 320 grzywny = 5120 łutów = 64,836 kg

6. Szyffunt - inaczej funt morski, używany w miastach portowych przy załadunku towaru 1 szyffunt = 2,6 centnara = 13 kamieni = 416 funtów = 832 grzywny = 13 312 łuty = 168,57 kg

osobiste