Arystokracja, prestiż w Idarionis

TYTUŁ SZLACHECKI

Ten kto zasług ma bogaty bagaż, ten kto świata poznał zakamarki, ten kto ordery chowa w zanadrzu może ubiegać się o nadanie tytułu szlacheckiego.

Tytułów jest kilka. A każdy następny to większy prestiż i większe wymagania. Tytuł szlachecki nosi się dożywotnio i zdobywa się je kolejno, jeden po drugim.

Jeśli spełniasz wymagania, oznacza to, że władca Kathanorn zapewne wyraził zgodę na nadanie tytułu. Zatem, nalezy udać się do Ratusza - budynek który znajduję się w większych miastach. Potem trzeba udać się do odpowiedniego magistratu w tym wypadku "Szlachectwo". Pozostaje wybrać stosowny tytuł i można powitać w gronie arystokracji.

WYMAGANIA

Tytuły można też otrzymywać za zasługi (przygody, grafika, wikipedia, tłumaczenia itp.). W takim przypadku wystarczy spełniać kryterium minimalnego poziomu.