Regulamin sprawa nadrzędna!

We are translating this page now

ver. 2.2.2

§1 Odpowiedzialność

1.1. Wanderer - Idarionis jest grą bezpłatną, zatem nie można mieć roszczeń do dostępności serwisu. Administrator nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za chwilową bądź trwałą niedostępność gry, błędy w kodzie itp.
1.2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku użytkowania Wanderer - Idarionis.
1.3. Administrator ostrzega, że nadmierne granie w gry komputerowe powoduje ryzyko dla zdrowia.

§2 Konto

2.1. Zakładający konto, wyraża zgodę na przechowywanie podanych podczas rejestracji danych osobowych oraz ich przetwarzanie (chodzi o login, hasło, e-mail, numer IP, informacje dot przeglądarki itp.). Jest to niezbędne do nadzorowania gry i jej funkcjonowania. Użytkownik może w dowolnym czasie odmówić prawa do przetwarzania tych danych. Jednak udział w grze bez przetwarzania niektórych danych będzie niemożliwy, a konto użytkownika zostanie skasowane.
2.2. Użytkownik dostaje możliwość tworzenia wirtualnych postaci i ich wirtualnego rozwijania, jednak właścicielem kont, postaci i tego co wirtualnie posiadają jest administrator gry.
2.3. Utworzenie konta i postaci jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2.4. Można posiadać tylko 1 konto i tyle postaci, na ile konto pozwala.

§3 Imiona

3.1. Imię musi być zgodne z charakterem gry, czyli takie którego nie wstyd będzie heroldowi ogłosić przy wejściu do sali tronowej. Dopuszczalne są imiona we wszystkich językach prawdziwych i wymyślonych zgodne z klimatem fantasy.
3.2. Imię musi zaczynać się z dużej litery. Ponadto w imieniu nie może być cyfr tak arabskich jak i rzymskich, wielkie litery w środku nie mogą sugerować plebejskiego (czytaj ziomkowego) charakteru np. LeGoLAs.
3.3. Imię nie może być nazwiskiem kojarzonym z powszechnie stosowanymi w realnym świecie np. Kowalski, Kaczyński itp.
3.4. Imię nie może zawierać słów uznanych powszechnie za obraźliwe, szowinistyczne i obrażające uczucia religijne oraz mniejszości narodowych.
3.5. Niedopuszczalne są imiona zawierające w sobie tytuły takie jak np.: Sir, Lord, Baron, Mistrz, King, Bóg itp.
3.6. Dopuszczalne są imiona postaci filmowych, książkowych i komiksowych, które mieszczą się w szeroko pojętym świecie fantasy, ale bez Batmana, Spidermana, Supermana, Spawna i innych podobnych.
3.7. Imię nie może zawierać w sobie nazwy profesji np. Łucznik, Warrior. Nie można używać również w imieniu nazw ras np. Elf, Dwarf itp.
3.8. Imię nie może zawierać błędów ortograficznych np: Jastżomb.
3.9. Interpretacja regulaminu w odniesieniu do imion należy do strażników. Strażnicy mogą odrzucić imię bez powoływania się na regulamin i bez tłumaczenia się. Za swoje decyzje odpowiadają przed innymi strażnikami.

§4 Treści użytkowników

4.1. Karczma

4.1.1. Stanowczo zakazuje się stosowania w karczmach języka uważanego powszechnie za obraźliwy.
4.1.2. Zabrania się nadmiernego, bezmyślnego paplania, przez które inni uczestnicy ew. rozmowy mogą mieć problemy z wzajemną komunikacją.
4.1.3. Zakazuje się propagowania idei związanych z narkotykami i środkami odurzającymi. Postać, która w karczmie będzie stosować opisy z tym związane, bądź będzie zachęcać innych, może zostać ukarana.

Karą za łamanie zakazów z punktów w §4.1 jest zakaz wstępu do karczmy lub czasowe wygnanie z krainy Idarionis. W przypadku nagminnego i uporczywego łamania zakazu może nastąpić anihilacja - czyli całkowita eliminacja postaci.

4.2. Karczma klimatyczna

4.2.1 Jeśli nie masz wstępu do karczmy klimatycznej, a zależy ci na tym, możesz wysłać stosowne podanie do strażników (odnośnik - Klim w karczmie, lub bezpośrednia wiadomość). Pozostaje tylko czekać na ich decyzję.
Prócz oczywistych zasad panujących w zwykłej karczmie, karczma klimatyczna posiada dodatkowe zasady:
4.2.1.1 Wchodząc do karczmy klimatycznej przestajesz być graczem, a zaczynasz być swoja postacią, tą, która do karczmy weszła. Masz bezwzględny nakaz na terenie owej karczmy wcielić się w tą postać i odgrywać jej zachowanie najlepiej jak potrafisz.
4.2.1.2 Nie ingeruj w odgrywanie innych postaci! Nie opisuj czyjejś reakcji, bo zwykle nie masz na nią wpływu! Ograniczaj też opisy otoczenia, nie zapędzaj się z nimi na przykład w taki sposób:
Kołodziej patrzy jak do karczmy przyszedł smok, rozwalił drzwi i zjadł karczmarza, po czym sobie poszedł... Odgrywasz swoją postać, a nie postacie i otoczenie wokół niej.
I pamiętaj, że dopóki twoja postać nie jest wszechmogąca, niech twoje opisy ten fakt czasem (najlepiej zawsze) uwzględniają... Oczywiście mowa tutaj o czynach, bo w gębie mocny może być każdy.
4.2.2 Za nieprzestrzeganie zasad z punktu 4.2.1, głupotę, czy inny objaw infantylności, wstęp do karczmy klimatycznej może zostać czasowo bądź na stałe odebrany. Gdy odkujesz swoja reputację będziesz mógł ponownie ubiegać się o wstęp do karczmy, ale pamiętaj, że nie jest łatwo naprawić zszarganą reputację.
4.2.3 To strażnicy decydują, czy naruszyłeś punkt 4.2.1. Jeśli nie zgadzasz sie z jakąkolwiek decyzją któregokolwiek z nich, możesz sie odwołać na forum, w stosownym dziale.

4.3. Historia postaci

4.3.1. Równie stanowczo zakazuje się stosowania w zapiskach własnej historii, języka uważanego powszechnie za obraźliwy.
4.3.2. Spisana historia własnej postaci nie może w żaden sposób łamać niczyich praw autorskich.
4.3.3. Historia postaci powinna być utrzymana w konwencji fantasy.

Łamanie zakazów i niestosowanie się do zaleceń będzie skutkować usunięciem historii postaci oraz spowoduje trwałą niemożność pisania własnej historii.

4.4. Wewnętrzna komunikacja

Użytkownicy mogą również porozumiewać się miedzy sobą poprzez wiadomości w samej grze, forum. Za treść wiadomości odpowiedzialni są ich autorzy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści obraźliwe, pornograficzne albo naruszające prawo, jednak mogą one doprowadzić do skasowania lub zablokowania konta, którego używa autor takiej publikacji.

4.5. Avatar postaci

4.5.1. Avatar postaci powinien być utrzymany w konwencji fantasy.
4.5.2. Avatar postaci może być odrzucony bez podania przyczyny.
4.5.2. Wielkość avatara postaci nie może być większa niż 400x250 pixeli
4.5.4. Administrator nie bierze odpowiedzialności za umieszczone avatary, jednak jeżeli pojawią się przesłanki, że umieszczający avatara łamie prawa autorskie, avatar zostanie zablokowany lub odrzucony.

§5 Dobrowolne wpłaty

5.1. Zasady Płatności:

5.1.1. Każda ewentualna wpłata na konto administratora to dobrowolna donacja.
5.1.2. Donacje na rzecz rozwoju gry zostają nagrodzone Orderami, które można wykorzystać, aby uprzyjemnić sobie grę.
5.1.3. Wpływ działania Orderów na przebieg rozgrywki jest minimalny i nie ma praktycznie żadnego wpływu na sukcesy w grze, a jedynie ułatwia życie graczowi.

5.2. Formy płatności i kwoty:

5.2.1. Przelew lub wpłata na konto bankowe dowolnej kwoty: Za każdą złotówkę PLN przelaną bezpośrednio na konto twórcy, konto gracza może otrzymać 10 orderów.
5.2.2. Dokonanie donacji za pomocą wysłania SMSa: Ordery otrzymuje się na wartość SMSa, jednak w przeliczeniu 1 złotówka PLN netto za 10 orderów. Wysyłający SMSa zapłaci brutto czyli netto + VAT 22%. Czyli za wysłanie 1 SMSa o wartości 1 PLN otrzymamy 10 orderów, ale za SMSa zapłacimy 1,22PLN.

5.3. Czas między dokonaniem wpłaty, a otrzymaniem orderów:

Operacje bankowe czy na poczcie wiążą się z opóźnieniami. Dlatego należy pamiętać o tym, kiedy kończy się okres ważności konta ulepszonego, a nie chcemy, aby ponadlimitowe postacie zostały zablokowane. (Patrz zakładka KONTA limity na postacie.)

§6 Wydawanie i przekazywanie orderów

6.1. Ulepszenie konta:

6.1.1. Za pomocą orderów można ulepszyć swoje konto, nadając mu status Premiowego, bądź Elitarnego. O zaletach tych kont, jak również o ich kosztach można przeczytać TUTAJ.
6.1.2. Każde z zalet konta ulepszonego dotyczy wszystkich postaci jakie na nim się znajdują.
6.1.3. Po wygaśnięciu statusu konta ulepszonego postacie ponadlimitowe zostaną zablokowane do czasu ponownego ulepszenia konta. Najważniejsze postacie są liczone od góry. Ważność postaci można w ramach konta zmieniać dowolnie.

6.2. Przekazanie orderów postaci:

Ordery jakimi dysponujemy na koncie można przekazać dowolnej swojej postaci, znajdującej się na nim. Ordery te są widoczne w grze, pod statystykami postaci, która może je wykorzystać w dowolny możliwy sposób. Ordery posiadane przez postać są do niej przypisane i nie można ich już wykorzystywać do ulepszenia konta ani przekazywać na inne konto. Orderów tych nie można też cofnąć do poziomu swojego konta.

6.3. Przekazywanie orderów między kontami:

Ordery można za pomocą specjalnej opcji, przesłać na inne konto (nie postać). Ordery zostaną przekazane na konto, na którym znajduje się postać o wskazanym numerze ID.

6.4. Wymiany między graczami.

Administrator nie odpowiada za wymiany Orderów, haseł do kont, czy nawet transakcje pieniężne między graczami i nie będzie rozstrzygać sporów jakie mogą wyniknąć z tego powodu.

§7 WŁASNA INICJATYWA

Wspomagając grę o stworzone przez siebie grafiki, teksty, tłumaczenia, itp. przekazuje się je na własność twórcy gry i to na niego przechodzą wszystkie prawa autorskie. Na prośbę autora informacja o nim może być umieszczona wewnątrz świata Idarionis bezpośrednio w grze Wanderer.

7.1. Tłumaczenia tekstów

7.1. Tłumaczenia tekstów udostępnianych za pomocą forum w stosownym temacie są dobrowolne. 7.2. Tłumaczący oświadcza, że jest autorem (lub ma prawo dysponowania) i zrzeka się praw z przetłumaczonego tekstu. 7.3. W niedalekiej przyszłości za tłumaczenia przewidziane są nagrody: na przykład korzystanie z Gildii Skrybów.

§8 ZABRANIA SIĘ

8.1. Używania programów, mechanizmów, które przy połączeniu się ze stronami internetowymi Wanderera, mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu stron i zmienić przebieg gry.
8.2. Używania narzędzi, które nadmiernie obciążają serwer.
8.3. Wszelkich innych ingerencji w funkcjonowanie i przebieg gry.
8.4. Sprzedawania konta lub w inny sposób pozyskiwania pieniędzy przez udostępnienie konta osobom trzecim. Zakaz ten dotyczy także upubliczniania oraz używana danych umożliwiających dostęp do konta.
8.5. Posiadania więcej niż 1 konta i większej liczby postaci niż w ramach tego jednego konta.
8.6. Wymieniania złota i wymiany handlowej pomiędzy postaciami w ramach jednego konta.

§9 BLOKOWANIE DOSTĘPU - KARY

9.1. Konto Premiowe czy Elitarne, nie oznacza, że jesteś bezkarny. Będziesz traktowany na równi z wszystkimi pozostałymi graczami.
9.2. Administrator zastrzega sobie prawo śledzenia i sprawdzania czy regulamin jest przestrzegany. W przypadku podejrzenia złamania zasad Administrator może zablokować lub usunąć konto.
9.3. Administrator nie ma obowiązku udowadniania złamania zasad.
9.4. Blokada tymczasowa, a konto ulepszone.
Jeśli odpowiednio się postarasz i dostaniesz blokadę w czasie trwania konta ulepszonego, tury ulepszenia w czasie trwania blokady będą lecieć normalnie, czyli będą przepadać.
9.5. Kasacja konta a Ordery.
Jeśli w skrajnym przypadku zajdzie konieczność usunięcia konta (co może być karą za próby kradzieży Orderów, włamań na inne konta, czy łamanie regulaminu), to konto przepada razem z postaciami i orderami na tym koncie zgromadzonymi!
9.6. W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie o włamanie na konto i kradzież orderów należy to bezzwłocznie zgłosić administratorowi na forum dyskusyjnym w dziale BUGS, poprzez prywatną wiadomość do moderatora forum Vandhall, poprzez wiadomość e-mail: vandhall@go2.pl lub poprzez wiadomość bezpośrednio w grze do gracza Vandhall (ID:1). Administrator po wstępnych oględzinach zawiadomi odpowiednie organa ścigania.

§10 PRAWA AUTORSKIE

Projekt Wanderer - Idarionis wraz z wszelkimi materiałami, takimi jak: grafika, elementy kodu, teksty, opowiadania, system itp, są chronione prawami autorskimi. Ich używanie bez wiedzy oraz pisemnej zgody autora jest niezgodne z prawem i podlega odpowiedzialności karnej.

§11 KLAUZULA ZMIAN

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia regulaminu użytkowania w dowolnym czasie. O znaczącej zmianie regulaminu społeczność graczy zostanie poinformowana poprzez pierwszy ekran powitalny wewnątrz gry i na forum dyskusyjnym.