Aby wiedzieć ile to...

I JEDNOSTKA MONETARNA

1.Teoretycznie każda kraina posiada własną walutę. Jednak w praktyce Kathanorska waluta z uwagi na stabilność gospodarki i dbałość mennic królewskich o niezmienne proporcje złota w monetach, podbiła świat. Z powodzeniem można nią płacić w krainach dawnej Landarii i Tersanii. Waluta Kathanorska zdobyła uznanie nawet wśród krasoludów i pośród elfów.

Miedziaki to niewielkie monety bite ze stopu miedzi ze złotem w proporcjach 20:1.
500 miedziaków zabiera 1 jednostkę udźwigu.

Srebrniki to monety bite ze stopu srebra z miedzią w proporcji 9:1.
300 srebrników zabiera 1 jednostkę udźwigu.

Złocisze, popularnie nazywane zwyczajnie złotem to niewielkie monety bite ze stopu złota z miedzią w stosunku 9:1.
200 złotych monet zabiera 1 jednostkę udźwigu.

II JEDNOSTKI CZASU

1. Klepsydra orińska - to w cesarstwie Orinu powstała wzorcowa klepsydra, która zachowała się do naszych obecnych czasów i to ona jest podstawą jednostką czasu.
1 klepsydra = 15 minut

2. Doba to 48 klepsydr dziennych i 48 klepsydr nocnych, co w sumie daje 96 klepsydr. Długość trwania nocy i dnia zmienia się wraz z porami roku jednak tak przyjęło się mówić, że dzień to 48 klepsydr.
1 doba = 96 klepsydr

3. Księżyc to inaczej miesiąc i liczy się go od nowiu do nowiu. W nowiu Księżyc zwrócony jest do obserwatora stroną nieoświetloną, czyli początek miesiąca liczy się od momentu pojawienia się na ciemnej tarczy Księżyca pierwszego błysku odbitego światła słonecznego. W ciągu roku mamy 12 okresów księżycowych.
1 księżyc = 30 dni = 2880 klepsydr

4. Rok to długi okres 12 księżyców, kiedy przyroda poprzez pory roku zmienia się na naszych oczach od srogiej zimy, przez pachnącą świeżością wiosnę, gorące i słoneczne lato aż do kolorowej jesieni. To cykl życia otaczającej nas przyrody tak przyjaznej jak i wrogiej. Każdy księżyc w roku ma swoją indywidualną nazwę związaną z naszym życiem i przyrodą:

Styczeń - czyli styk dwóch lat - starego i nowego roku;
Luty - od srogi, jest to najzimniejszy miesiąc Kathanorn;
Marzec - od rozmarzanie przyrody, to koniec zimy i początek wiosny;
Kwiecień - od kwiatów, które się pojawiają;
Maj - od mnogości tych kwiatów, które są wszędzie; to szczyt wiosenny:
Czerwiec - od chrząszczyka czerwca, z którego wyrabiamy czerwony barwnik;
Lipiec - od lip kwitnących;
Sierpień - żniwa, zatem sierpy w dłoń;
Wrzesień - to kwitnące wrzosowiska;
Październik - to miesiąc obróbki lnu i konopi zatem od paździerzy;
Listopad - przede wszystkim kolorowe opadające liście drzew i krzewów;
Grudzień - od grudy, czyli zmarzniętej ziemi.

1 rok = 12 księżyców = 360 dni = 34560 klepsydr

5. Era - nasza era rozpoczęła się od tragicznych wydarzeń czyli ponad 1300 lat temu, kiedy portale otworzy się i wypluły hordy wynaturzeńców. Od tego momentu upłynęło wiele lat i mimo poświecenia całych narodów niebezpieczeństwo nie zostało zażegnane. Należy doskonalić się aby w swoim czasie móc obronić siebie i swój kraj przed zagrożeniem.

III JEDNOSTKI RACHUBY

1. Tuzin = 12 sztuk

2. Mendel = 16 sztuk

3. Sztyga = 20 sztuk

4. Izba = 40 sztuk

5. Kopa = 60 sztuk

6. Wielka setka = dziesięć tuzinów = 120

7. Gros = tuzin tuzinów = 144

8. Wielki tysiąc = dziesięć grosów = 1440

9. Wielki gros = tuzin grosów = 1728

IV JEDNOSTKI DŁUGOŚCI

1. Cal - jednostka odpowiadająca szerokości dużego palca ręki
1 cal = 24mm

2. Piędź - największa rozwartość miedzy końcami palców wielkiego i małego
1 piędź = 10 cali = 240mm

3. Linia - miara odpowiadającą szerokości 1 ziarna owsa
1 Linia = 2,88 mm

4. Kciuk - miara równa szerokości 8 ziaren jęczmienia (lub szerokości kciuka)
1 Kciuk = 10 linii = 28,8mm

5. Stopa - szerokość skiby ziemi, odległość miedzy rzędami ziemniaków
1 stopa = 10 kciuków = 100 Linii = 288mm

6. Łokieć - odległość od końca średniego palca do pachy
1 łokieć = 2 stopy = 20 kciuków = 200 linii = 576mm

7. Sążeń - największa szerokość rozkrzyżowanych poziomo ramion
1 sążeń = 3 łokcie = 6 stóp = 60 kciuków = 600 linii = 1 728mm

8. Pręt - laska do mierzenia długości.
1 pręt = 2,5 sążni = 7,5 łokcia = 15 stóp = 150 kciuków = 1 500 linii = 4 320mm

9. Wiorsta - zasięg donośności głosu ludzkiego
Wiorsta = 246 prętów = 615 sążni = 1,062 km

10. Staja - odległość w podróży pomiędzy jednym popasem (odpoczynkiem), a kolejnym.
1 Staja = 10 Wiorst = 2460 prętów = 10,62km

V JEDNOSTKI POWIERZCHNI

1. Zagon - najmniejszy kawałek pola wart pracy
1 zagon = 0,14ha

2. Morga - wielkość pola zaoranego lub skoszonego przez jednego człowieka od rana do południa
1 morga = 4 zagony = 0,56ha

3. Powłócz - typowe małe gospodarstwo w Kathanorn
1 powłócz = 15 morg = 60 zagonów = 8,4ha

4. Włóka - większa jednostka miary ziemi uprawnej
1 włóka = 2 powłócze = 30 morg = 120 zagonów = 16,8ha

5. Łan - najwieksza jednostka miary ziemi uprawnej
1 łan = 3 włóki = 6 powłócz = 90 mórg = 360 zagonów = 50,4ha

VI JEDNOSTKI POJEMNOŚCI PŁYNÓW

1. Kwaterka - pojemność kielicha do wina
1 kwaterka = 0,2356 litra

2. Kwarta - pojemność kufla na piwo
1 kwarta = 4 kwaterki = 0,9422 litra

3. Półgarniec - pojemność typowego bukłaku podróżnego
1 półgarniec = 2 kwarty = 8 kwaterek = 1,88445 litrów

4. Garniec - od garści zagarniającej do garnka sypane zboża lub zlewane płyny
1 garniec = 4 kwarty = 16 kwaterek = 3,7689 litrów

5. Konew - ilość krasnoludzkiego piwa jaką może jednego wieczoru wypić zdrowy krasnolud (Nazwa pochodzi od Konewa - legendarnego krasnoludzkiego piwosza)
1 konew = 5 garncy = 20 kwart = 80 kwaterek = 18,845 litrów

6. Achtel to ósma część beczki
1 achtel = 9 garncy = 36 kwarty = 144 kwaterek = 33,92 litrów

7. Antał to ćwierć beczki
1 antał = 18 garncy = 72 kwarty = 288 kwaterek = 67,84 litrów

8. Półbeczka - miara do handlu z karczmarzami
1 półbeczka = 36 garncy = 144 kwarty = 576 kwaterek = 135,68 litrów

9. Beczka - miara do handlu z karczmarzami
1 beczka = 72 garnce = 288 kwarty = 1152 kwaterki = 271,36 litrów

VII JEDNOSTKI POJEMNOŚCI CIAŁ SYPKICH

1. Kwaterka - najmniejsza miara dla ciał sypanych
1 kwaterka = 0,2356 litra

2. Kwarta - miara targowa, używana w handlu ulicznym
1 kwarta = 4 kwaterki = 0,9422 litra

3. Garniec - od garści zagarniającej do garnka sypane zboża lub zlewane płyny
1 garniec = 4 kwarty = 16 kwaterek = 3,7689 litrów

4. Miarka - duża miara targowa, używana w handlu ulicznym
1 miarka = 4 garnce = 16 kwart = 64 kwaterek = 15,07 litrów

5. Półkorzec - mniejsza miara, wykonana z nieokorowanej kłody świerkowej
1 półkorzec = 4 miarki = 16 garncy = 64 kwarty = 256 kwaterek = 60,3 litrów

6. Korzec - duża miara, wykonana z nieokorowanej kłody świerkowej
1 korzec = 2 półkorce = 8 miarek = 32 garnce = 128 kwart = 512 kwaterek = 120,6 litrów

7. Łaszt - duża jednostka do handlu między miastami
1 łaszt = 30 korców = 60 półkorców = 240 miarek = 960 garncy = 3840 kwart = 15 360 kwaterek = 3618 litrów

VIII JEDNOSTKI MASY

1. Łut - jednostka kamieni szlachetnych
1 łut = 12,66 g

2. Grzywna - najmniejsza jednostka targowa
1 grzywna = 16 łutów = 0,2026 kg

3. Funt kowdzki - to waga niewielkiej wzorcowej sztabki złota będącej na wyposażeniu każdego inspektora targowego
1 funt = 2 grzywny = 32 łuty = 0,4052 kg

4. Kamień - mniejsza jednostka dla handlu
1 kamień = 32 funty = 64 grzywny = 1024 łutów = 12,967 kg

5. Cetnar - typowa jednostka w rozliczeniach handlowych
1 cetnar = 5 kamieni = 160 funtów = 320 grzywny = 5120 łutów = 64,836 kg

6. Szyffunt - inaczej funt morski, używany w miastach portowych przy załadunku towaru
1 szyffunt = 2,6 centnara = 13 kamieni = 416 funtów = 832 grzywny = 13 312 łuty = 168,57 kg